yhteystiedot

Teknologia

Matkustajainformaatiojärjestelmiä valmiista tietokannoista

GTFS-aineisto mahdollistaa matkustajainformaation

Matkustajainformaatio voidaan tuottaa eri tasoisten GTFS-yhteensopivien aineistojen pohjalta. Optimitilanteessa asiakkaalla on käytössä GTFS-RT-palvelin (esim. Digitransit / HSL GTFS-RT HFP), jonka tuottamasta reaaliaikaisesta aineistosta matkustamonäkymät voidaan muodostaa suoraan. Tarpeen vaatiessa näkymä on mahdollista toteuttaa myös staattisesta GTFS-aineistosta (esim. Matkahuolto GTFS), jolloin Mastercomin oma GTFS-RT-palvelin yhdistää paikkatiedon ja staattisen reittiaineiston reaaliaikaiseksi aineistoksi.

Mikäli käytettävissä ei ole lainkaan GTFS-yhteensopivaa reittiaineistoa, alusta mahdollistaa aineiston rakentamisen puhtaalta pöydältä ja muuttamisen reaaliaikaiseksi. Näin rakennettu ja ylläpidetty GTFS-aineisto täyttää myös liikkumispalvelukatalogi NAPin vaatimukset ja voidaan siten jaella sen kautta edelleen. GTFS-aineistossa täytyy olla mukana reittiviiva, eli ns. Shapes-tiedosto. Shapes on kartalle piirretty reittiä kuvaava viiva. Matkustajainformaatiojärjestelmä vertaa jatkuvasti paikannuksesta saatavaa auton sijaintitietoa tähän reittiviivaan. Mikäli auton sijaintitieto poikkeaa merkittävästi (tyypillisesti enemmän kuin 50 metriä) reittiviivan sijainnista, auto putoaa reitiltä, eikä matkustajainformaatiota voida esittää.

Mikäli aineisto ei sisällä Shapes-tietoja (esim. Matkahuolto GTFS) tai aineisto täytyy rakentaa puhtaalta pöydältä, voidaan käyttää reittisuunnittelutyökalua GTFS-aineiston perustamiseen, muokkaamiseen ja ylläpitoon.

Reittisuunnittelutyökalu mahdollistaa mm. puutteellisen reittiaineiston tuonnin järjestelmään, sen muokkaamisen tarpeelliselta osin ja julkaisemisen reaaliaika-aineiston tuottamista varten.

Paikkatieto

Reaaliaikainen paikkatieto mahdollistaa sijainnin kohdentamisen reitille. Paikkatiedon lähteenä voidaan käyttää ajoneuvossa olevaa erillistä paikannuslaitetta tai paikkatieto voidaan tuottaa suoraan matkustamonäyttöä ohjaavalta tietokoneelta. Mikäli käytössä on GTFS-RT-palvelin, saadaan paikkatieto yleensä samalla kuin muukin reitti-informaatio.
crossmenu